Start-upy mogą się starać o wsparcie. Trwa nabór do programu rozwoju innowacyjnych pomysłów na biznes

0
33

Trwa nabór do „Platform startowych dla nowych pomysłów” finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała sześć partnerskich ośrodków innowacji, które będą oferować start-upom bezpłatne programy inkubacji. Platformy pomogą rozwinąć technologicznie produkt i zapewnić mu przewagę konkurencyjną, umożliwią dostęp do najlepszych menedżerów i rynkowych praktyków, ale też finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Każdy z partnerów przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich branż, ale także specjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Jest więc oferta m.in. dla sektora motoryzacyjnego, rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy sporttech.– Podstawowymi kryteriami wejścia do platformy są innowacyjność, przynajmniej w skali kraju, potencjał biznesowy, przewagi konkurencyjne oraz doświadczenie i kompetencje zespołu. Ponadto premiujemy również rozwiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Należy wziąć pod uwagę, że inkubacja trwa jedynie sześć miesięcy, więc nie może być to projekt badawczo-rozwojowy, który wymaga dłuższego okresu ponoszenia wydatków – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Agnieszka Godawska, kierowniczka projektu Platformy Startowe Start in…Platformy Startowe Start in… to jeden z sześciu wybranych przez PARP ośrodków. Brał on udział zarówno w pilotażu, jak i w pierwszej edycji Platform Startowych. W ramach pilotażu 22 start-upy inkubowane w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dostały dofinansowanie, natomiast w projekcie Platformy Startowe Start in Podkarpackie dofinansowanie uzyskało 130 start-upów. Platformy oferują zarówno podstawowe wsparcie, związane z bieżącym funkcjonowaniem spółki, takim jak zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, usług prawnych, usług podatkowych, doradztwa księgowego czy usług bankowych, jak i pomoc specjalistyczną. Wiąże się ona z tworzeniem MVP, czyli minimalnej wersji produktu zawierającej podstawową funkcjonalność oraz usługi związanej z tworzeniem modelu biznesowego, który zostanie następnie zweryfikowany rynkowo.– Mamy ścieżkę horyzontalną, więc można przyjść do nas z każdego rodzaju biznesem, pomysłem i wejść z nim do inkubacji. Zwracamy szczególną uwagę na branżę motoryzacyjną, bo w tym się specjalizujemy. Mamy partnerów ekosystemowych, którzy będą w stanie pomóc tego typu pomysłom rozwinąć skrzydła, dlatego zwłaszcza pomysły z tej branży serdecznie zapraszamy do naszej platformy – zachęca Agnieszka Godawska. – W ramach projektu przewidzianych mamy siedem rund inkubacji, każda trwająca po sześć miesięcy, więc łącznie planujemy wyinkubować 210 start-upów.Każda z platform oferuje pomoc w szerokim spektrum branż w ramach tzw. inkubacji horyzontalnej, ale też każda z nich specjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Oprócz Platformy Startowej Start in… możemy wymienić także Platformę Startową Unicorn Hub czy Wschodni Akcelerator Biznesu 2.– Naszą główną specjalizacją jest szeroko rozumiana medycyna i zdrowie, także projekty, które są luźno związane z tą branżą, natomiast mają potencjał do zastosowania w niej w przyszłości. Zapraszamy też projekty horyzontalne, przekrojowe, które są osadzone w innych branżach, ale charakteryzują się odpowiednim potencjałem biznesowym i innowacyjnością – mówi Jacek Korzeniak, kierownik projektu Platforma Startowa Unicorn Hub.– Poszukujemy wszystkich innowacyjnych pomysłów, ale doceniamy szczególnie te z branży ekologicznej, rolno-spożywczej, gamedev, przemysł 4.0 i sporttech. Do Wschodniego Akceleratora Biznesu zapraszamy pomysłodawców, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są właścicielami pomysłów, chcą założyć biznes na terenie Polski Wschodniej. W ramach trzyletniego okresu realizacji projektu wyinkubujemy 200 start-upów. To w sumie osiem rund i w każdej z nich jest 25 start-upów, które będą inkubowane w sześciomiesięcznym procesie – mówi Anna Blajerska, kierowniczka projektu Wschodni Akcelerator Biznesu 2.Z kolei Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3 oprócz inkubacji horyzontalnej przewiduje specjalną ofertę inkubacji dla rozwiązań branży metalowo-maszynowej, natomiast w przypadku Platformy Startowej – Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”– nabór będzie obejmować branże: produkcja maszyn i urządzeń, energia, ekologia, w tym budownictwo ekologiczne, oraz żywność i produkty rolno-spożywcze. Wreszcie Platforma startowa HugeTECH Revolution szczególnie zaprasza firmy chcące się specjalizować w branży produktów służących poprawie zdrowia i jakości życia.– Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na innowacyjny biznes, przelać ten pomysł na formularz zgłoszeniowy, który należy wysłać za pomocą generatora, a następnie ten pomysł podlega ocenie. W naszej platformie oceniamy pomysły w trzech obszarach. Pierwszy to potencjał biznesowy, czyli szukamy projektów innowacyjnych, które wyróżniają się na tle konkurencji, są skalowalne. W drugim obszarze przyglądamy się zespołowi – chcemy, aby zespoły były komplementarne, żeby miały kompetencje zarówno biznesowe, techniczne, jak i branżowe. W ostatnim etapie projektu oceniamy potencjał do inkubacji – wyjaśnia Jacek Korzeniak.Każdy zespół otrzymuje wsparcie specjalnie do niego przypisanego menedżera inkubacji i grona ekspertów z różnych obszarów, m.in. z marketingu, analizy finansowej, analizy konkurencji, eksperymentów biznesowych, pitchowania, ale też bieżące wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak księgowość czy pomoc prawna.– W pierwszej edycji projektu 134 start-upy otrzymały wsparcie z Programu Polska Wschodnia, natomiast w drugiej edycji projektu start-upy będą mogły liczyć na dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – mówi kierownik projektu Platforma Startowa Unicorn Hub.Platforma Startowa Unicorn Hub planuje realizację dziewięciu rund inkubacji, a w ramach każdej rundy zaprosi 30 start-upów. Każda runda inkubacji składa się z miesięcznego okresu preinkubacji oraz czterech miesięcy okresu inkubacji właściwej. W ramach preinkubacji platforma opracowuje ze start-upem indywidualny plan inkubacji, czyli mapę rozwoju projektu, według której przebiegają potem prace w okresie inkubacji właściwej.– W poprzedniej edycji wyinkubowaliśmy 315 start-upów, z czego 137 otrzymało dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej na łączną kwotę 137 mln zł. W ramach inkubacji we Wschodnim Akceleratorze Biznesu poszukujemy innowacyjnych pomysłów, prowadzimy ścieżkę zarówno horyzontalną, jak i wertykalną – mówi Anna Blajerska.Do udziału w programie wszystkich „Platform startowych dla nowych pomysłów” FEPW mogą przystąpić przedsiębiorcze osoby lub zespoły z innowacyjnymi pomysłami na poziomie co najmniej krajowym. Jednym z obligatoryjnych kryteriów selekcji jest oferowanie rozwiązania o cechach innowacji produktowej. Wszyscy zakwalifikowani do programu pomysłodawcy stają się przedsiębiorcami, tzn. muszą powołać i zarejestrować spółkę kapitałową w Polsce Wschodniej (tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub w części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów).Udział w programie jest bezpłatny, a najlepsze ze start-upów po jego zakończeniu będą mogły się ubiegać o bezzwrotną dotację na wdrożenie swojego modelu biznesowego. Każdy ze start-upów będzie mógł uzyskać dofinansowanie 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w wysokości do 600 tys. zł. Pierwszy z tych konkursów PARP planuje ogłosić na jesieni 2024 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/startupy-moga-sie,p1956700713

  W kolejnych miesiącach czeka nas obniżka stóp procentowych. To globalny trend, a nie decyzja polityczna
Poprzedni artykułPolskie aglomeracje stają się coraz bardziej cyfrowe. Skokowo wzrasta zużycie danych w sieci
Następny artykułPolskie samorządy chcą wdrażać rozwiązania z użyciem sztucznej inteligencji. Wyzwaniem jest brak świadomości, jak zacząć i gdzie można ją zastosować